Privacy Statement Fivon Coiffures

Privacy Statement

Fivon Coiffures,  gevestigd aan Aristotelsstraat 2, 3822 BT Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Fivon Coiffures, Aristotelsstraat 2, 3822 BT Amersfoort, telefoonnummer: 0334552438.
Yvonne Vial is de Functionaris Gegevensbescherming van Fivon Coiffures. Zij is te bereiken via fivon62@icloud.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Fivon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Als u in onze kapsalon komt om behandeld te worden of telefonisch contact opneemt:
- Voor- en achternaam
- Adres
- Telefoonnummer
- Recepten van haarbehandelingen

Deze gegevens worden handmatig in een kaartenbak opgeslagen en niet digitaal bewaard.

Wanneer u onze website bezoekt:
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie, telefonisch of persoonlijk contact in de kapperszaak.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u een transactie doet via ons betaalsysteem:
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via gjvalkengoed@kpnmail.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Fivon Coiffures verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Fivon Coiffures verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Fivon Coiffures bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de gegevens die wij gebruiken om afspraken met u in te plannen een een haarbehandeling te geven geldt een termijn van 2 jaar.

Gegevens die worden uitgewisseld voor  belastingtechnische doeleinden daar hanteren wij de wettelijke bewaartermijn voor van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fivon Coiffures verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit betreft gegevens die uitgewisseld wordt door:
– banken (als je anders dan contant betaalt)
– de belastingdienst (als de belastingdienst een onderzoek uitvoert)

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Fivon Coiffures gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw gegevens blijven van u

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij precies van u hebben? Vraag dan gerust een overzicht bij ons op. U mag ons ook vragen om de persoonsgegevens die wij van u hebben:
– aan te passen
– te wissen
– over te dragen aan iemand anders.
Stuur uw verzoek naar gjvalkengoed@kpnmail.nl , dan maken wij het voor u in orde.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Fivon Coiffures wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Fivon Coiffures maakt gebruik van een eenvoudige kaartenbak met uw persoonsgegevens. Deze kaartenbak is alleen toegankelijk voor de kapsters in de salon.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via gjvalkengoed@kpnmail.nl